متن

گروه آموزش رایانه و کنترل


فعالیت این گروه از سال 1368 شروع و از آن زمان عهده دار آموزش های رایانه ای و بسط و گسترش فرهنگ استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات بوده و اجزاء آموزش های کنترلی و اتوماسیون را نیز اخیرا به عهده گرفته است.

این گروه دارای آزمایشگاهای مختلف سخت افزار و نرم افزاری عمومی و تخصصی است .