گروه آموزشی مهندسی برق و شبکه


این گروه از سال 1360 فعالیتش را شروع نموده و از آن زمان منشاء خدمات آموزشی در خور توجهی در داخل و خارج از کشور بوده است و نیز با کادری متخصص و مجرب دارای امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی پیشرفته ذیل می باشد:


-         آزمایشگاه فشار قوی

-         آزمایشگاه ماشین های الکتریکی

-         آزمایشگاه مدارهای برقی

-         آزمایشگاه رله و حفاظت

-         آزمایشگاه الکترونیک

-         کارگاههای اجزاء پست، تابلو و تاسیسات، ترانس، مدار فرمان، سرکابل و مفصل بندی، خط گرم، توزیع هوایی

123movies