معرفی گروه آموزشی مهندسی آب و محیط زیست

گروه آموزشی مهندسی آب و محیط زیست


فعالیت آموزشی گروه از سال 1364 شروع گردید. این گروه آموزشی دارای کادری مجرب می باشد و تا کنون ضمن ارائه آموزشهای تخصصی در داخل کشور موفق به ارائه آموزشهای ویژه ای برای چند کشور خارجی شده است. دارای امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی ذیل است :

 

-         آزمایشگاه کیفیت آب

-         آزمایشگاه شیمی

-         آزمایشگاه  زمین شناسی

-         آزمایشگاه مکانیک خاک

-         آزمایشگاه تفسیر عکس های هوایی

-         آزمایشگاه هیدرولیک

-         کارگاه های نقشه برداری، نقشه کشی صنعتی و ساختمان

123movies