متن

مرکز رشد واحدهای فناور صنعت آب و برق خراسان، از خردادماه سال 1400  در محل مجتمع آموزشی پژوهشی خراسان وابسته به پژوهشگاه نیرو ، شروع به فعالیت کرده و از ابتدای تیرماه 1400 اقدام به جذب و پذیرش تیم های فناور جهت فعالیت در حوزه های مختلف صنعت آب و برق نموده است.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس www.eptp.ir مراجعه شود

 

   

 

123movies