ارتباط با ما :

 


     مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خراسان

        دفتر ریاست : 33854613 051

 •        اداری و پشتیبانی : 33854616 051
 •        آموزش : 33855951 051
 •          حراست : 33854610 051
 •         مالی : 33854615 051
 •          گروه آموزش مهندسی برق و کامپیوتر : 33854612 051
 •        گروه آموزش  مهندسی آب و نیروگاه : 33854617 051
 •         گروه آموزش مدیریت و علوم پایه : 33854609 051
 •        تلفن گویا : 5-33854601 051
 •          دورنگار : 33854614 051
 •        پست الکترونیکی : info@mapsab.ir
 •         وب سایت : www.mapsab.ir
 •       آدرس : مشهد جاده آسیایی سیدی خلج 
 • مجتمع عالی آموزشی پژوهشی صنعت آب و برق خراسان
 •        کد پستی : 9164933578

 

123movies