اخبار روابط عمومی

  • 84
  • 25 مرتبه
امضای تفاهم نامه مجتمع خراسان _ پژوهشگاه نیرو با شرکت برق منطقه ای خراسان

امضای تفاهم نامه مجتمع خراسان _ پژوهشگاه نیرو با شرکت برق منطقه ای خراسان

1400/10/22 03:41:02 ب.ظ

در راستای همکاری شرکت برق منطقه ای خراسان با مجتمع آموزشی و پژوهشی خراسان در ایجاد و تجهیز پارک بین المللی آموزش های تخصصی فوق توزیع و انتقال و به منظور افزایش سطح همکاری و تعامل بین مجتمع و شرکت برق منطقه ای خراسان، تفاهم نامه همکاری پژوهشگاه نیرو و شرکت برق منطقه ای تنظیم و به امضای آقای مهندس ریاحی مدیر عامل محترم شرکت برق منطقه ای و آقای دکتر ایمانی رییس مجتمع خراسان رسید.

اخبار مرتبط