اخبار روابط عمومی

  • 83
  • 30 مرتبه
دوره آموزشی کارکنان تازه استخدام شرکت پتروشیمی بندر امام(ره) در مجتمع آموزشی و پژوهشی خراسان آغاز شد.

دوره آموزشی کارکنان تازه استخدام شرکت پتروشیمی بندر امام(ره) در مجتمع آموزشی و پژوهشی خراسان آغاز شد.

1400/10/22 09:41:59 ق.ظ

مدیران ارشد شرکت پتروشیمی بندر امام(ره) از امکانات فنی و تجهیزات کارگاهی مجتمع آموزشی و پژوهشی خراسان بازدید نموده و با توان نیروی انسانی و سوابق درخشان مجتمع در ارائه آموزش به صنایع گوناگون مانند شرکت ملی گاز ایران ، پتروشیمی و ... آشنا شدند. پیرو این بازدید قرارداد آموزش کارکنان تازه استخدام آن شرکت با مجتمع آموزشی و پژوهشی خراسان منعقد گردید و چهارده نفر که از طریق آزمون بکارگیری شده و در قسمت نیروگاه آن شرکت مشغول به کار خواهند شد در مجتمع آموزشی و پژوهشی خراسان با مباحث فنی و اصول بهره برداری نیروگاه به صورت تئوری و عملی آشنا خواهندشد.  

به گزارش روابط عمومی مجتمع در آیین آغاز این دوره آموزشی آقای دکتر ایمانی ریاست مجتمع خراسان ضمن خیرمقدم ، سوابق آموزشی و امکانات و توانایی مجتمع خراسان را برشمرد و در خصوص استفاده از فرصت دوره آموزشی برای یادگیری هرچه بیشتر و حساسیت و اهمیت کار کارکنان نیروگاه توضیحاتی ارائه کرد.

این دوره آموزشی از یازدهم دیماه آغاز و به مدت هشت هفته و طی 320 ساعت برگزار می گردد.

اخبار مرتبط