اخبار روابط عمومی

  • 66
  • 568 مرتبه
آقای مهندس اکبری ثانی به سرپرستی مجتمع خراسان منصوب شد.

آقای مهندس اکبری ثانی به سرپرستی مجتمع خراسان منصوب شد.

1399/10/02 02:06:08 ب.ظ

به دنبال ایجاد تغییرات در ساختار موسسه و مجتمعهای آموزشی وابسته به آن و بازنشستگی آقایان دکتر وارسته پور و دکتر ظفرمند از ریاست و معاونت آموزشی مجتمع، آقای مهندس مسعود اکبری ثانی به سرپرستی مجتمع خراسان منصوب شد.

در تاریخ یکشنبه بیست و نهم آذرماه جاری در مراسمی که به منظور خداحافظی و معرفی ریاست قدیم و سرپرست جدید مجتمع با حضور آقایان دکتر نوربخش مدیرکل دفتر آموزش وزرات نیرو دکتر فدایی سرپرست موسسه ، مهندس بینقی معاونت موسسه و مهندس خدایی سرپرست مجتمع تهران در مجتمع خراسان برگزار گردید ابتدا از زحمات بیش از سی ساله آقایان دکتر وارسته پور ریاست و دکتر ظفرمند معاونت آموزشی مجتمع خراسان تشکر و آقای مهندس اکبری ثانی با حکم سرپرست محترم موسسه به سرپرستی مجتمع خراسان منصوب گردید.

این مراسم با رعایت ضوابط بهداشتی و با حضور تعداد اندکی از مسئولین مجتمع و میهمانان مذکور برگزار گردید.

فایل های پیوست

اخبار مرتبط