اخبار روابط عمومی

  • 47
  • 416 مرتبه
آقای دکتر وطن خواه ریاست محترم مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری و همراهان ایشان درتاریخ بیستم آذرماه نودوهشت از مجتمع خراسان بازدید کردند.

آقای دکتر وطن خواه ریاست محترم مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری و همراهان ایشان درتاریخ بیستم آذرماه نودوهشت از مجتمع خراسان بازدید کردند.

1399/02/06 12:07:40 ب.ظ

جناب آقای دکتر وطن خواه ریاست ، معاونین و مدیران ارشد مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت ریاست جمهوری در تاریخ چهارشنبه بیستم آذرماه نودوهشت به منظور بازدید از مراحل ساخت و پیشرفت پارک آموزشی فوق توزیع و انتقال در محل مجتمع خراسان حضور یافتند.

در ابتدای این بازدید، جلسه ای با حضور آقای دکتر وطن خواه ، معاونین و مدیران ارشد آن مرکز ، آقای مهندس ریاحی مدیرعامل و تنی چند از مدیران ارشد محترم شرکت برق منطقه ای خراسان ، ریاست ، معاونت آموزشی و مدیران محترم مجتمع عالی خراسان برگزار گردید و اهداف ، چشم انداز و مراحل ساخت پارک آموزشی فوق توزیع و انتقال در محل مجتمع عالی خراسان توضیح داده شد.

همچنین در ادامه، خانه هم افزایی آب و انرژی خراسان در محل مجتمع عالی خراسان، مورد بازدید ریاست مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت ریاست جمهوری و همراهان قرار گرفت.

اخبار مرتبط