اخبار روابط عمومی

  • 46
  • 356 مرتبه
دوره

دوره "آشنایی با فهرست بهای توزیع و نحوه تعدیل آحاد بهای پیمان ها" در تاریخ ششم و هفتم آذرماه نودوهشت در محل مجتمع عالی خراسان برگزار گردید.

1399/02/06 10:31:44 ق.ظ

65 نفر از مدیران شرکتهای توزیع برق استان های خراسان رضوی، جنوبی، شمالی، گلستان، مازندران، سمنان و غرب مازندران در دوره "آشنایی با فهرست بهای توزیع و نحوه تعدیل آحاد بهای پیمان ها" در تاریخ ششم و هفتم آذرماه نودوهشت در محل مجتمع عالی خراسان شرکت نمودند.
استاد این دوره آموزشی، جناب آقای مهندس ابوذر دقت مدیر کل دفتر فنی، بازرگانی، قراردادها و پشتیبانی شرکت توانیر بودند و سرکارخانم فاطمه سادات دهقان کارشناس آموزش توانیر نیز در کلیه مراحل برگزاری دوره حضور داشتند. 
اخبار مرتبط