اخبار روابط عمومی

  • 43
  • 666 مرتبه
سومین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی انرژی های تجدیدپذیر ایران با حضورموسسه آموزش عالی صنعت آب و برق در محل مرکز همایش های بین المللی سازمان صدا و سیما برگزار شد.

سومین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی انرژی های تجدیدپذیر ایران با حضورموسسه آموزش عالی صنعت آب و برق در محل مرکز همایش های بین المللی سازمان صدا و سیما برگزار شد.

1397/08/01 02:57:48 ب.ظ

سومین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی انرژی های تجدیدپذیر ایران در تاریخ 97/07/17 الی 97/07/18 با حضور موسسه آموزش عالی صنعت آب و برق در محل مرکز همایش های بین المللی سازمان صدا و سیما برگزار شد.

در این نمایشگاه  11 نماینده متخصص در حوزه انرژی های تجدید پذیر شرکت نمودند. موسسه آموزش عالی صنعت آب و برق با حضور در این نمایشگاه با معرفی مرکز تخصصی انرژی های تجدید پذیر در مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی خراسان  پاسخگوی مراجعه کنندگان محترم در خصوص چگونگی ارائه آموزشهای تخصصی در این حوزه بودند.

جناب آقای دکتر توکلی ریاست محترم موسسه -جناب آقای دکتر وارسته پور رئیس محترم مجتمع عالی خراسان و جناب آقای دکتر اکبرزاده سرپرست محترم مجتمع آموزشی از این نمایشگاه بازدید به عمل آوردند.

فایل های پیوست

اخبار مرتبط