اخبار روابط عمومی

  • 138
  • 578 مرتبه
سخنرانی ریاست پژوهشگاه نیرو  مرکز خراسان در کنفرانس توسعه پژوهش های نوین در علوم مهندسی و علوم پزشکی

سخنرانی ریاست پژوهشگاه نیرو مرکز خراسان در کنفرانس توسعه پژوهش های نوین در علوم مهندسی و علوم پزشکی

1401/09/15 11:21:44 ق.ظ

دکتر حمیدرضا ایمانی جاجرمی رییس مرکز خراسان پژوهشگاه نیرو در کنفرانس توسعه پژوهش های نوین در علوم مهندسی و علوم پزشکی به مدت 45 دقیقه سخنرانی نمود.

رییس مرکز خراسان پژوهشگاه نیرو امکانات و توانمندی و پیشینه این مرکز را بیان نموده و آمادگی مرکز در برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز در زمینه آب، برق و انرژی را اعلام نمود. همچنین دکتر ایمانی ماموریت دیگر پژوهشگاه نیرودر ایجاد و تقویت مرکز رشد صنعت آب و برق و همچنین تاسیس پارک علم و فناوری وزارت نیرو در مراکز آموزشی و پژوهشی پژوهشگاه نیرو را تشریح کرد.

فایل های پیوست

اخبار مرتبط
123movies