اخبار روابط عمومی

  • 135
  • 310 مرتبه
آیین گشایش رسمی مرکز آموزش فنی و حرفه ای جوار کارگاهی صنعت آب و برق خراسان در مجتمع آموزشی و پژوهشی خراسان پژوهشگاه نیرو برگزار گردید.

آیین گشایش رسمی مرکز آموزش فنی و حرفه ای جوار کارگاهی صنعت آب و برق خراسان در مجتمع آموزشی و پژوهشی خراسان پژوهشگاه نیرو برگزار گردید.

1401/04/26 02:09:20 ب.ظ

آقای دکتر شهریور معاون سازمان فنی و حرفه ای کشور در این آیین با بیان اهمیت مهارت آموزی همکاری آن سازمان با پژوهشگاه نیرو در راه اندازی و آغاز به کار مرکز جوار کارگاهی صنعت در مجتمع آموزشی خراسان پژوهشگاه نیرو را آغاز یک حرکت و اقدام عملی ماندگار برای توسعه پایدار کشور دانست.

همچنین دکتر ایمانی رییس مجتمع خراسان پژوهشگاه نیرو امکانات، سابقه و تجربیات این مجتمع در برگزاری دوره های آموزشی همراه با مهارت آموزی عملی را تشریح نموده و گشایش مرکز فنی و حرفه ای بین کارگاهی صنعت آب و برق در مجتمع خراسان را موجب بالا رفتن مهارت های ضروری در این صنعت دانست.

 آقای مهندس رحیمی مدیرکل فنی و حرفه ای خراسان رضوی نیز همکاری مجتمع خراسان با سازمان فنی و حرفه ای موجب افزایش همکاری بین دستگاهی به منظور بالارفتن بهره وری و کاهش تلفات و مشکلات دانست.

در این آیین معاونت سازمان فنی و حرفه ای کشور و همراهان ایشان و مدیرعامل فنی و حرفه ای استان خراسان رضوی و معاونین وی حضور داشتند.

گفتنی است آقای دکترایمانی رییس مجتمع خراسان پژوهشگاه نیرو طی حکمی آقای رضا لولیایی از همکاران اداره آموزش های تخصصی، به سمت مسئول مرکز فنی و حرفه ای بین کارگاهی صنعت آب و برق مجتمع منصوب نمود.

اخبار مرتبط
123movies