اخبار روابط عمومی

  • 128
  • 332 مرتبه
ارسال بنر گزارش فعالیت های فرهنگی و دینی مجتمع خراسان به پژوهشگاه

ارسال بنر گزارش فعالیت های فرهنگی و دینی مجتمع خراسان به پژوهشگاه

1401/01/27 02:06:13 ب.ظ

به منظور ارائه گزارش عملکرد امورفرهنگی و دینی مجتمع آموزشی و پژوهشی خراسان به مسئولین فرهنگی و دینی پژوهشگاه و وزارت نیرو بنری حاوی خلاصه فعالیت های فرهنگی و دینی مجتمع خراسان در ابعاد 2متر در 1 متر چاپ و به تهران ارسال گردید.

فایل های پیوست

اخبار مرتبط