اخبار روابط عمومی

  • 121
  • 427 مرتبه
قابل توجه همکاران بازنشسته کشوری: بخشنامه صندوق بازنشستگی کشوری در خصوص بیمه تکمیلی

قابل توجه همکاران بازنشسته کشوری: بخشنامه صندوق بازنشستگی کشوری در خصوص بیمه تکمیلی

1400/12/18 11:17:35 ق.ظ

با سلام و احترام

عطف به نامـه شمـاره 100304/1400 مورخ 21/09/1400 معاون محترم فنّی شرکت بیمه آتیه سازان حافظ (بیمه مکمل درمان وابستـه به سازمـان بیمه سلامت ایـران) در پاسخ به نامـه شمـاره 13782/ص/240 مـورخ 15/09/1400 صندوق بازنشستگی کشوری، موارد مشروحهِ ذیل به آگاهی می رسد:

۱ .چنانچه نسخه به صورت الکترونیک صادرگردیده و خدمتِ ویـزیـت به تنهایی یا توأم با سایر خدماتِ تشخیـصی باشـد، محاسبه هزینه خدمتِ ویزیت بر اساس سوابق موجود در سامانهی نُسَخِ الکترونیک، امکان پذیر می باشد. یادآوری : با عنایت به ارسالِ کد رهگیری از طریق پیامک، بیمه شدگان میتوانند نسخه ها را رویت و کنترل نمایند و چنانچه به هر علت بیمه شده به پیامک دسترسی نداشته باشد، میتواند با مراجعه به سامانه شهروندی بیمه سلامت به نشانی اینترنتی: https://eservices.ihio.gov.ir/esc برای دریافت کدرهگیری مراجعه نماید 

۲ .در مواردی که دستورِخدمات پاراکلینیک همراه با ویزیت به صورت غیرالکترونیک و در سربرگ پزشک تجویز گردیده و سربرگ پزشک نیز جهت دریافت خدمت به مرکز تشخیصی درمانی ارائه شده است، هزینه ویزیتِ زمان انطباق و سوابق موجود در سامانه ی نسخه الکترونیک قابل محاسبه می باشد

اخبار مرتبط
gogoanime