اخبار روابط عمومی

  • 107
  • 27 مرتبه
برگزاری دوره آموزشی تست تجهیزات پست توسط آقای دکتر داورپناه استاد دانشگاه تهران در پارک بین المللی آموزش های تخصصی فوق توزیع و انتقال مجتمع

برگزاری دوره آموزشی تست تجهیزات پست توسط آقای دکتر داورپناه استاد دانشگاه تهران در پارک بین المللی آموزش های تخصصی فوق توزیع و انتقال مجتمع

1400/10/23 11:57:25 ق.ظ

دوره آموزشی تست تجهیزات پست توسط آقای دکتر داورپناه از خبرگان صنعت برق کشور و استاد دانشگاه تهران در پارک بین المللی آموزش های تخصصی فوق توزیع و انتقال مجتمع به مدت سه روز برگزار گردید.

در این دوره آموزشی متخصصان صنعت برق از استان های خراسان ، سیستان و بلوچستان و آذربایجان شرقی حضور داشتند.

شرکت کنندگان در این دوره آموزشی ، برگزاری دوره را  بسیار مفید و امکانات و تجهیزات ایجاد شده در پارک بین المللی آموزش های تخصصی فوق توزیع و انتقال مجتمع را منحصر به فرد و کارآمد توصیف نمودند.

به گزارش روابط عمومی مجتمع این دوره طی سه روز در تاریخ های بیست و یکم تا بیست و سوم دی ماه برای بیش از سی نفر از کارشناسان شرکت های برق منطقه ای از استان های یادشده برگزار گردید.

اخبار مرتبط