https://www.upscalerolexs.com

اخبار روابط عمومی

دکتر حیدری معاون وزیر و رییس شورای فرهنگی و دینی وزارت نیرو در همایش رؤسای انسجام بخشی امورفرهنگی و دینی شرکت های زیرمجموعه وزارت نیرو خواستار توجه بیشتر مسئولین فرهنگی به اهمیت و ضرورت

دکتر حیدری معاون وزیر و رییس شورای فرهنگی و دینی وزارت نیرو در همایش رؤسای انسجام بخشی امورفرهنگی و دینی شرکت های زیرمجموعه وزارت نیرو خواستار توجه بیشتر مسئولین فرهنگی به اهمیت و ضرورت"جهادتبیین"شد. ویژه

رؤسای انسجام بخشی شرکت های وزرات نیرو از سراسر کشور در مجتمع آموزشی و پژوهشی خراسان _ پژوهشگاه نیرو حاضر شدند تا ضمن کسب فیض معنوی از زیارت حضرت امام رضا علیه السلام درخصوص برنامه های فرهنگی به ویژه اجرای فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر جهاد تبیین، بحث و تبادل نظر نمایند.

دیدار و گفتگوی ریاست مجتمع خراسان با مدیر عامل و مدیران ارشد محترم شرکت برق منطقه ای و معاون محترم شرکت آب منطقه ای استان سیستان و بلوچستان

دیدار و گفتگوی ریاست مجتمع خراسان با مدیر عامل و مدیران ارشد محترم شرکت برق منطقه ای و معاون محترم شرکت آب منطقه ای استان سیستان و بلوچستان ویژه

آقای دکتر ایمانی رییس مجتمع خراسان در دومین روز سفر به زاهدان با مدیر عامل و مدیران ارشد محترم شرکت برق منطقه ای و معاون محترم شرکت آب منطقه ای استان سیستان و بلوچستان دیدار و گفتگو نمود.

مقصد سومین سفر استانی رییس مجتمع خراسان سرزمین همیشه تابان: استان سیستان و بلوچستان

مقصد سومین سفر استانی رییس مجتمع خراسان سرزمین همیشه تابان: استان سیستان و بلوچستان ویژه

دکتر ایمانی رییس مجتمع خراسان به منظور بررسی عملکرد گذشته دفتر آموزشی و پژوهشی سیستان و بلوچستان و برنامه ریزی برای بهبود شرایط در سال جاری و نشست با مدیران عامل شرکت های صنعت آب و برق آن استان وارد زاهدان شد.

ارسال بنر گزارش فعالیت های فرهنگی و دینی مجتمع خراسان به پژوهشگاه

ارسال بنر گزارش فعالیت های فرهنگی و دینی مجتمع خراسان به پژوهشگاه ویژه

بنر گزارش فعالیت های فرهنگی و دینی مجتمع خراسان چاپ شده و به پژوهشگاه نیرو ارسال گردید.

بازدید معاون حقوقی، پشتیبانی و امور مجلس وزیر نیرو از مجتمع آموزشی و پژوهشی خراسان - پژوهشگاه نیرو

بازدید معاون حقوقی، پشتیبانی و امور مجلس وزیر نیرو از مجتمع آموزشی و پژوهشی خراسان - پژوهشگاه نیرو ویژه

همزمان با هجدهمین سفر استانی رئیس جمهور و هیات دولت به استان خراسان رضوی، دکتر احمد حیدری معاون حقوقی، پشتیبانی و امور مجلس وزیر نیرو از مجتمع آموزشی و پژوهشی خراسان - پژوهشگاه نیرو بازدید نمود.

برگزاری میز ارتباط مردمی مجتمع آموزشی و پژوهشی خراسان در حاشیه سفر ریاست محترم جمهوری به استان خراسان رضوی

برگزاری میز ارتباط مردمی مجتمع آموزشی و پژوهشی خراسان در حاشیه سفر ریاست محترم جمهوری به استان خراسان رضوی ویژه

در جریان سفر ریاست محترم جمهوری و وزیر محترم نیرو به استان خراسان رضوی میز ارتباط مردمی دستگاه های تابعه و وابسته وزارت نیرو در مجموعه فرهنگی ورزشی شرکت آب منطقه ای استان برگزار گردید که میز ارتباط مردمی مجتمع خراسان نیز حضور موفق و مؤثری در این رویداد مردمی داشت.

تعمیر و راه اندازی یکی از دیزل ژنراتورهای مجتمع خراسان

تعمیر و راه اندازی یکی از دیزل ژنراتورهای مجتمع خراسان ویژه

تعمیر و راه اندازی یکی از دیزل ژنراتورهای مجتمع آموزشی و پژوهشی خراسان به دست توانای صنعتگران بومی باتوان 100KVA

موفقیت مرکز رشد پژوهشگاه نیرو شعبه خراسان در پذیرش دو شرکت فناور برای استقرار در این مرکز

موفقیت مرکز رشد پژوهشگاه نیرو شعبه خراسان در پذیرش دو شرکت فناور برای استقرار در این مرکز ویژه

با پیگیری و تلاش ریاست مجتمع(و مدیر مرکز رشد شعبه)خراسان و همکاران، دو شرکت متقاضی، مراحل جذب و پذیرش در مرکز رشد پژوهشگاه نیرو شعبه خراسان را با موفقیت طی نموده و مجوز استقرار در این مرکز را بدست آوردند.

دیدار و گفتگوی رییس مجتمع آموزشی و پژوهشی خراسان با مدیران عامل شرکت های صنعت آب و برق استان خراسان جنوبی

دیدار و گفتگوی رییس مجتمع آموزشی و پژوهشی خراسان با مدیران عامل شرکت های صنعت آب و برق استان خراسان جنوبی ویژه

دکتر ایمانی رییس مجتمع خراسان و مرکز رشد پژوهشگاه نیرو شعبه خراسان در سفر به بیرجند با مدیران عامل شرکت های صنعت آب و برق استان خراسان جنوبی دیدار و ضمن معرفی مرکز رشد پژوهشگاه نیرو درخصوص گسترش همکاری مجتمع با شرکت های مذکور، گفتگو و تبادل نظر نمود.

قابل توجه همکاران بازنشسته کشوری: بخشنامه صندوق بازنشستگی کشوری در خصوص بیمه تکمیلی

قابل توجه همکاران بازنشسته کشوری: بخشنامه صندوق بازنشستگی کشوری در خصوص بیمه تکمیلی ویژه

عدم نیاز به ارائه نسخه فیزیکی در طرح نسخه الکترونیک جهت بیمه های تکمیلی

soap2day