گروه آموزشی مدیریت و آموزش های از راه دور (الکترونیکی)

گروه آموزشی مدیریت و آموزش های از راه دور (الکترونیکی)

 

همپا با اجرای آموزش دیگر گروههای آموزشی ، این گروه فعالیت های آموزشی خود را آغاز نموده است و هم اکنون با بهره گیری از اساتید برجسته صنعت و دانشگاه، وظیفه بهسازی سرمایه های عظیم نیروی انسانی صنعت آب و برق را در زمینه های مختلف مدیریتی، حسابداری، کیفیت ، منابع انسانی ، اداری و نیز آموزشهای زبان خارجی بر عهده دارد.

123movies