واحد آموزشی پژوهشی صنعت آب و برق گلستان (گرگان)

واحد آموزشی صنعت آب و برق گلستان وابسته به مجتمع عالی صنعت آب و برق خراسان در سال 1387 با هدف تأمین نیاز­های آموزشی مجموعه صنعت آب و برق استان گلستان تأسیس گردید.

مساحت این واحد آموزشی257 مترمربع است که شامل فضای آموزشی تئوری و سایت کامپیوتری می­باشد و به طور میانگین در سال­های گذشته بیش از 34000 نفر ساعت دوره­ های تخصصی ویژه همکاران مجموعه برگزار نموده است.

با توجه به وجود فرودگاه در گرگان شرایط هماهنگی و استفاده از تجارب و تخصص اساتید مجرب از اکثر نقاط کشور فراهم گردیده است.    

آدرس واحد:  گرگان - ابتدای جاده آق قلا - ساختمان قدیم شرکت آب منطقه­ ای 

تلفن: 32680756 -017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
123movies