واحد آموزش صنعت آب و برق سیستان و بلوچستان (زاهدان)

واحد آموزش صنعت آب و برق زاهدان وابسته به مجتمع عالی خراسان از سال 1379 در شهرستان زاهدان تاسیس شد

واحد زاهدان آموزش های تخصصی کارکنان شرکت های تابعه وزارت نیرو در استان را به عهده دارد

این واحد شامل کلاسهای آموزشی ، سایت کامپیوتر و سایت آموزشی برق می باشد

 

 

123movies